thẻ tạm trú

Dịch thuật Toàn Cầu xin được chia sẻ một vài thông tin cách có thể khai báo thẻ tạm trú giá rẻ cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú( cấp xã)
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận mọi thông tin tạm trú từ người nước ngoài
Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi có cơ sở lưu trú (Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến Trực ban Công an cấp xã).
Cán bộ trực ban công an xã sẽ tiếp nhận thông tin và xem xét kĩ mọi thông tin của người nước ngoài. Nếu nội dung khai báo đã đầy đủ, chính xác thì xác nhận thep quy định của pháp luật. Nếu nội dung thiếu hoặc sai thì cần yêu cầu người nước ngoài đó cần bổ sung và sửa lại.
Bước 3: Người khai báo nhận lại phiếu khai báo tạm trú đã xác nhận tại cơ quan công an xã
– Thành phần, số lượng hồ sơ gồm: 1 phiếu khai tạm trú cho người nước ngoài, 1 bộ hồ sơ.
– Thời gian giải quyết: 24/7
– Đối tượng thực hiện : Người khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
– Lệ phí: không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an).
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người khai báo tạm trú nộp Phiếu khai báo tạm trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
– Căn cứ pháp lí:
• Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
• Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
• Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *