Hợp pháp hóa lãnh sự được hiểu đơn giản là hoạt động một quốc gia khác công nhận giấy tờ từ quốc gia của bạn là hợp pháp. Giấy tờ sau khi hợp thức như vậy được phép sử dụng tại quốc gia đó. Đây là thủ tục bắt buộc mà bất cứ ai muốn xin visa để đi nước ngoài du học, làm việc hay sinh sống đều phải trải qua.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự của Dịch thuật Toàn Cầu:
– Nhận hồ sơ trọn gói: Dịch thuật Toàn Cầu cung cấp dịch vụ dịch công chứng , xin dấu phòng tư pháp, bộ ngoại giao, đại sứ quán và hoàn thiện tất cả yêu cầu về hồ sơ cho khách hàng.
Dịch công chứng các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ; hợp pháp hóa và xin dấu công chứng của phòng tư pháp cho khách hàng.

Hồ sơ xin hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự bao gồm:
– 01 bản photo CMTND của người có hồ sơ phải chứng thực (nếu là cá nhân).
– 01 công văn của cơ quan giới thiệu người đi chứng thực và nội dung các văn bản cần chứng thực (có mẫu kèm theo) (nếu là cơ quan).
– Thông tin liên lạc.
– Giấy tờ được chứng thực sẽ sử dụng tại nước nào?
– Mục đích sử dụng của giấy tờ (đi lao động, học tập, công tác, thăm thân, định cư).
– Hợp pháp hóa lãnh sự con dấu và chữ ký của cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài – Chứng nhận lãnh sự con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước Việt Nam
– Dịch thuật Toàn Cầu nhận tư vấn hô trợ hồ sơ Toàn quốc

Các giấy tờ của Việt Nam cần được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài bao gồm:
– 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Có thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự – Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).
– Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.
– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
– 01 bản chụp (photocopy) giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự để lưu lại.
– 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

Lưu ý : cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

Các giấy tờ nước ngoài cần được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam bao gồm:
– 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK.
– Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.
– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự (đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận).
– 01 bản chụp (photocopy) giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự để lưu lại.
– 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng này). Bản dịch không phải chứng thực. Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
– 01 bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu.
– 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

Lưu ý : cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!
Hotline: 096 7717 328

Mời bạn đánh giá