Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Dịch thuật Toàn Cầu được áp dụng một cách vô cùng nghiêm ngặt. Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng đều được giữ bí mật 100%.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
—-***—-
Hà Nội ngày …..tháng…..năm……

BẢN CAM KẾT BẢO MẬT
( Về việc sử dụng và cam kết bảo mật thông tin)

Đại diện cho công ty TNHH Dịch thuật Toàn Cầu
Trụ sở chính:
Đt: Email: Website:
Mã số thuế: Số tài khoản công ty:
CAM KẾT
Bên A: công ty dịch thuật chuyên nghiệp Toàn Cầu Đại diện:
Bên B: Bên sử dụng dịch vụ:
Thực hiện cam kết bảo mật thông tin của dự án dịch – phiên dịch về lĩnh vực……………..từ tiếng………..sang tiếng………….
Cam kết này được áp dụng từ ngày …… tháng…….năm……. giữa hai công ty để đảm bảo việc bảo vệ về thông tin và việc độc quyền của thông tin thực hiện dự án Dịch – Phiên dịch – Hiệu đính. Tất cả những thông tin do bên B cung cấp cho Công ty A đều phải được bảo mật chặt chẽ, Không tiết lội thông tin cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào. Bên A cam kết nếu vi phạm vào các nội dung trên thì Bên A (Công ty dịch thuật Toàn Cầu) phải đền bù tổn thất cho Bên B. Bản Cam Kết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà nội, ngày…..tháng……năm……
Người cam kết
Công ty dịch thuật Toàn Cầu
Ký tên và đóng dấu

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *